Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Acculaadstation

Minimumeisen: Acculaadstation

Korte omschrijving
Een acculaadstation voor het verwisselen van accu's (van bijvoorbeeld de heftruck) moet aan een aantal eisen voldoen.

Beschrijving
Voor het laden van batterijen en wisselbatterijen van b.v. een heftruck of elektropalletwagens moet een aparte ruimte of locatie worden gereserveerd. Als er voldoende ventilatie en geen open vuur in de nabijheid is, kan het laden in gewone werkruimtes of magazijnruimtes gebeuren.Een acculaadstation moet op een bepaalde plaats in of nabij de werkplaats gesitueerd zijn, zodat het laadstation snel bereikbaar is. Beide soorten acculaadstations (dus zowel een acculaadstation in het magazijn of werkplaats, als een acculaadstation in een aparte ruimte) moeten voldoen aan de volgende eisen:
• In de zone waar het acculaadstation zich bevindt, moet een verbod op roken en gebruik
  van open vuur zijn. it moet duidelijk aangegeven worden met het verbodsbord “vuur,
  open vlam en roken verboden”. Indien een acculaadstation onderdeel is van een
  werkplaats, is het aan te raden om in de gehele werkplaats een verbod op roken en
  gebruik van open vuur in te stellen.
• De indeling moet zodanig zijn dat werknemers die werkzaamheden verrichten in de
  acculaadruimte geen kans lopen om aangereden te worden door voertuigen. Een
  mogelijkheid hiervoor is het afschermen van de ruimte m.b.v. belijning.
• Er moet voldoende ventilatie zijn van dampen en gassen (o.a. waterstofgas) die uit
  accu’s vrijkomen. Om die reden moeten er voldoende ventilatieopeningen aanwezig
  zijn. De benodigde ventilatie voor de acculaadruimte wordt berekend met:

  N > 0,055 x α x I 

  N = aantal kubieke meters verse lucht per uur
  α = aantal cellen van de batterij
  I = ladingstroom in Ampère

Een laadstation met 4 batterijen van 12 volt (totaal 24 cellen) worden geladen met een laadstroom van 6 Ampère. De rekensom wordt dan:
N > 0,055 x [4 x 6] x 6 = 7,92 m3 per uur.

Als er voldoende ventilatie , voldoende ruimte, de acculader voldoet aan NEN-EN-IEC 60335-2020 en er geen openvuur is dan kan het laden in de gewone werkruimten en magazijnruimten plaats vinden. Deze ruimten noemen we laadplekken Vaste inrichtingen voor het laden van stationair batterijen met toestellen met een vermogen van 10.000 Ah zijn onderhevig aan een vergunningsplicht.

• Accu’s die meer dan 23 kg wegen, mogen niet met de hand geplaatst worden. Een  
  oplossing hiervoor is tillen met zijn tweeen of gebruik maken van een tilhulpmiddel.
• Er moeten oogdouches of oogspoelflessen aanwezig zijn voor het bestrijden van
  accuzuurspatten.
• Vloer moet vloeistofdicht zijn, i.v.m. morsen van accuzuur.
• De accuzuurcontainer moet dubbel uitgevoerd zijn of in een opvangbak zijn geplaatst.
• Men moet de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen dragen (voorschort,
  handschoenen, gelaatsscherm of veiligheidsbril).
• De ruimte mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan accu laden, zoals 
  opslag van goederen.
• De elektrische installatie moet op het benodigde vermogen berekend zijn.
• De elektrische installatie moet explosieveilig zijn uitgevoerd.
• Het verdient de voorkeur om de elektrische installatie zo veel mogelijk buiten het
  laadstation aan te leggen.
• Plaats een waarschuwingsbord.

Meer informatie
• Huidige richtlijn NPR 3299
• Gezond Transport, tel: 0182 580 266, www.gezondtransport.nl


Deze minimumeis vervangt beleidsregel 4.1c-4.

Deze oplossing hoort bij de volgende categorieŽn:

  • Intern transport: Alles over intern transport / Aangedreven middelen
  • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
  • Soort informatie: Minimum eisen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.93 sterWaardering 0.93 sterrenWaardering 0.93 sterrenWaardering 0.93 sterrenWaardering 0.93 sterren
Aantal waarderingen2217
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren