Navigatie

Terug naar Ervaringen van collega s met goede oplossingen
Veiligheidsvoorzieningen heftruck

Minimumeisen: Veiligheidsvoorzieningen heftruck

Korte omschrijving
Een heftruck moet aan vele veiligheidsvoorschriften voldoen. Deze eis biedt u een overzicht.

Beschrijving
In Arbobesluit Artikel 7.17a Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen staat waar minimaal aan voldaan dient te worden ten aanzien van de veiligheidsvoorschriften van een heftruck. Deze bepalingen zijn hieronder weergegeven:

 • Mobiele arbeidsmiddelen waarop één of meer personen kunnen worden vervoerd, zijn zodanig uitgerust dat het gevaar voor deze personen tijdens het vervoer zoveel mogelijk wordt beperkt
 • Mobiele arbeidsmiddelen, met uitzondering van heftrucks, waarmee één of meer personen kunnen worden vervoerd, zijn zodanig uitgerust dat onder de feitelijke gebruiksomstandigheden de gevaren als gevolg van het kantelen of omvallen van het mobiele arbeidsmiddel zoveel mogelijk worden beperkt door:
  - Een beschermingsconstructie die verhindert dat het mobiele arbeidsmiddel meer dan een kwartslag kantelt.
  - Een constructie die ervoor zorgt dat er rond de te vervoeren personen voldoende vrije ruimte voorhanden is,wanneer het mobiele arbeidsmiddel zich meer dan een kwartslag kan bewegen, of
    - Andere voorzieningen met een gelijk veiligheidsniveau.
 • Een beschermingsconstructie, is niet van toepassing indien het mobiele arbeidsmiddel tijdens het gebruik wordt gestabiliseerd of indien het mobiele arbeidsmiddel zodanig is ontworpen dat het niet kan kantelen of 
  omvallen.
 • Indien het gevaar bestaat dat de te vervoeren personen bij kanteling of omslaan bekneld kunnen raken tussen de delen van het mobiele arbeidsmiddel en de grond, is een systeem geïnstalleerd waarmee zij kunnen worden tegengehouden
 • Heftrucks zijn zodanig uitgerust, dat het gevaar van kantelen of de gevolgen daarvan zoveel mogelijk worden beperkt door:
  - Een bestuurderscabine.
  - Een inrichting die verhindert dat de heftruck kantelt.
  - Een inrichting die ervoor zorgt dat, indien de heftruck kantelt, er voor de te vervoeren persoon voldoende vrije ruimte is tussen de grond en bepaalde delen van de heftruck.
  - Een inrichting de zitplaats van de heftruck, waarmee de op de heftruck aanwezige persoon zich op de zitplaats kunnen vastzetten.
  - Andere voorzieningen met een gelijk veiligheidsniveau
 • Indien het onverhoeds blokkeren van onderdelen voor de energie-overbrenging tussen het mobiele arbeidsmiddel en zijn hulpstukken of aanhangers specifieke gevaren kan opleveren, is dit arbeidsmiddel uitgerust met een voorziening die deze blokkering verhindert. Indien een dergelijke blokkering niet kan worden
  verhinderd, zijn zodanige maatregelen genomen dat de gevaren zoveel mogelijk worden beperkt.
 • Mobiele arbeidsmiddelen zijn voorzien van middelen voor de bevestiging van onderdelen voor de energie-overbrenging, wanneer deze onderdelen vervuild of beschadigd kunnen raken doordat zij over de grond slepen. Vijfde lid. In de onderdelen a tot en met e zijn de voorzieningen vermeld die normaliter in verband
  met het kantelgevaar op heftrucks aanwezig kunnen zijn. Het betreft voorzieningen als een kantelbeveiligingsconstructie (ad. b), een veiligheidsconstructie zoals een ROPS (ad. c) en een veiligheidsgordel (ad. d), waarmee kan worden voorkomen dat personen door delen van de kantelende heftruck kunnen worden gegrepen.

Meer informatie
FNV Bondgenoten, tel: 0900 96 90, www.arbobondgenoten.nl

Deze minimumeis valt onder het Arbobesluit artikel 7.17a.

Deze oplossing hoort bij de volgende categorie?n:

 • Intern transport: Alles over intern transport / Aangedreven middelen
 • Soort bedrijf: Handelsbedrijf / Groentebewerking / Sorteer en pakstation / Opslag / Kleinpak
 • Soort informatie: Minimum eisen

Printen Arbocatalogus | Terug naar geselecteerde Ervaringen van collega s met goede oplossingen

WaarderingWaardering 0.99 sterWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterrenWaardering 0.99 sterren
Aantal waarderingen1868
Mijn waarderingWaardeer met 1 sterWaardeer met 2 sterrenWaardeer met 3 sterrenWaardeer met 4 sterrenWaardeer met 5 sterren
Ik wil hierop reageren