Navigatie

Arbocatalogus

Uitleg bij het zoeken van informatie in de Arbocatalogus

Hoe kunt u zoeken?

  1. Op trefwoord: type één of meerdere trefwoorden in. Er verschijnt een lijst met alle informatie waarin het trefwoord voorkomt.

    of

  2. Binnen een categorie: klik in één van de categorieën één selectiecriterium aan. Op dit criterium wordt dan informatie geselecteerd.

U kunt desgewenst verder selecteren door meerdere criteria aan te klikken al dan niet gecombineerd met een trefwoord. De informatie die voldoet aan zowel het criteria als aan het trefwoord wordt dan geselecteerd.
De oplossingen die u vind, zijn onderverdeeld volgens de arbeidshygienische strategie, namelijk:
Bronaanpak: Het knelpunt wordt in zijn geheel weggenomen. Het bedrijf moet altijd eerst proberen om de risico's te beheersen door middel van bronmaatregelen, voordat uitgeweken mag worden naar een lager niveau. Een voorbeeld is het vervallen van zwaar werk door het inzetten van een machine.
Collectieve maatregelen: Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moet de werkgever collectieve maatregelen nemen om risico’s te verminderen.Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van een trillingsarme stoel in een heftruck.
Individuele maatregelen: Als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen nemen. Voorbeeld: het werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen: Als de bovenste drie maatregelen geen effect hebben, moet de werkgever de werknemer gratis persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Een voorbeeld hiervan is het verstrekken van oorbeschermers.
Werkgevers moeten volgens de arbeidshygienische strategie de veiligheid en gezondheid van werknemers beschermen. De oplossingen op de verschillende niveaus hebben nadrukkelijk een hiërarchische volgorde. Het bedrijf moet eerst de risico's door middel van bronoplossingen proberen te beheersen. Waar bronoplossingen niet mogelijk zijn, komen oplossingen uit een lager niveau in beeld.