Arbocatalogus

Welkom bij de Arbocatalogus van het AGF Groothandelsfonds.

Disclaimer
In de digitale Arbocatalogus van het AGF Groothandelsfonds kunt u informatie, tools en praktische oplossingen vinden. In de huidige versie betreft dit de onderwerpen fysieke belasting, intern transport, klimaat, geluid en veiligheid.
In de toekomst wordt informatie over andere onderwerpen toegevoegd.
Voordat u hiermee aan de slag gaat vragen wij u om te bevestigen dat u kennis heeft genomen van- en akkoord gaat met onderstaande uitgangspunten:

  • De aangeboden informatie over oplossingen, tools, praktijkvoorbeelden en (minimum) eisen biedt een uitgebreid overzicht van relevante informatie en dient niet beschouwd te worden als een complete lijst;
  • Er worden leveranciers genoemd, het is mogelijk dat er nog andere leveranciers zijn voor soortgelijke producten;
  • De leveranciers van de getoonde voorbeelden zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de door hen te verkopen en al verkochte producten. De makers en samenstellers van de software evenals AGF Groothandelsfonds accepteren hier geen enkele verantwoordelijkheid voor;
  • Het AGF Groothandelsfonds is niet aansprakelijk voor aanspraken van in de software genoemde derden terzake van (eventuele) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot knowhow, ongeoorloofde mededinging e.d. zijn inbegrepen;
  • De getoonde oplossingen zullen in de praktijk vertaald moeten worden in maatwerk binnen het bedrijf.

Leveranciers worden uitgenodigd om producten voor de website aan te melden via info@vhphp.nl.