Welkom

Welkom bij de digitale Arbocatalogus van het AGF Groothandelsfonds.

Deze Arbocatalogus is bedoeld voor werknemers en werkgevers van groothandels in groenten en fruit (BIK code 51311). De Arbocatalogus is tot stand gekomen door samenwerking tussen werknemersorganisaties (RMU, FNV en CNV) en de werkgeversorganisatie Frugi Venta.

De Arbocatalogus is goedgekeurd door de Inspectie SZW.

In deze Arbocatalogus kunt u tools en praktische oplossingen vinden. Dit zijn oplossingen voor knelpunten die u tegenkomt in uw werk op het gebied van fysieke belasting, intern transport, geluid, klimaat en veiligheid.

De oplossingen die u vind, zijn onderverdeeld volgens de arbeidshygienische strategie, te weten: bronmaatregelen, collectieve maatregelen, individuele maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Werkgevers moeten volgens de arbeidshygienische strategie de veiligheid en gezondheid van werknemers beschermen. De oplossingen op de verschillende niveaus hebben nadrukkelijk een hiërarchische volgorde. Het bedrijf moet eerst de risico's door middel van bronoplossingen proberen te beheersen. Waar bronoplossingen niet mogelijk zijn, komen oplossingen uit een lager niveau in beeld.

De tools kunnen u informatie verschaffen over de grootte van de knelpunten in uw werk.

Ook de afspraken die gemaakt zijn door werkgevers en werknemers over de wijze waarop zij aan de door de overheid en de arbeidsinspectie gestelde voorschriften kunnen voldoen vindt u terug. Deze afspraken kunt u vinden onder “minimum eisen”.

Tot slot kunt u ervaringen uit de praktijk delen met collega's die ervaring hebben opgedaan met goede oplossingen. Deze ervaringen willen we graag met iedereen delen, zodat we er allemaal ons voordeel mee kunnen doen.

Kortom: De Arbocatalogus helpt u met gezond en efficiënt werken!

Klik op Arbocatalogus om verder te gaan.