Zoeken in de Arbocatalogus

Hoe kunt u zoeken op de website van de Arbocatalogus?

1. Op trefwoord
Typ één of meerdere trefwoorden in. Er verschijnt een lijst met alle informatie waarin het trefwoord voorkomt.

2. Binnen een categorie
Klik in één van de categorieën aan de linkerzijde van de pagina, een selectiecriterium aan. De informatie aan de rechterzijde van de pagina wordt op dit criterium geselecteerd. U kunt desgewenst verder selecteren door meerdere criteria aan te klikken al dan niet gecombineerd met een trefwoord. De informatie die voldoet aan zowel het criteria als aan het trefwoord wordt dan geselecteerd.

De oplossingen die u vind, zijn onderverdeeld volgens de arbeidshygienische strategie, te weten: bronmaatregelen, collectieve maatregelen, individuele maatregelen, PBM's verstrekken.

De arbeidshygienische strategie:
Werkgevers moeten volgens de arbeidshygienische strategie de veiligheid en gezondheid van werknemers beschermen. De arbeidshygienische strategie toont de volgorde waarin maatregelen genomen moeten worden, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen nodig.
De arbeidshygienische strategie ziet er als volgt uit:
- Bronmaatregelen: Het knelpunt wordt in zijn geheel weggenomen. Deze oplossingen verdienen de voorkeur.

- Knelpunt verminderen: Het knelpunt wordt dan niet geheel weggenomen, maar de belastende effecten nemen wel af.
Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van een trillingsarme stoel in een heftruck.
- Belasting spreiden: Bij deze aanpak wordt het werk over meer werknemers verdeeld. Een voorbeeld is zwaar tilwerk
vaker afwisselen.
- Gedragsaanpak: Bij deze aanpak wordt het knelpunt verminderd doordat medewerkers gezonder gedrag vertonen. Voorbeeld is bij tillen op pallets deze eerst op een juiste hoogte plaatsen met een orderverzameltruck.

De maatregelen op de verschillende niveaus hebben nadrukkelijk een hiërarchische volgorde. Het bedrijf moet dus eerst de mogelijkheden op hoger niveau (bronmaatregelen) onderzoeken voordat besloten wordt tot maatregelen uit een lager niveau.